fbpx
โรงพยาบาลศัลยกรรมอียู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงหน้า

รีวิวศัลยกรรม โครงหน้าและขากรรไกร ไทย - เกาหลี

รีวิว 260 วันหลังการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร ยุบโหนกและวีไลน์
เคสศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า จากอุบัติเหตุที่หมอไทยไม่รับทำแล้ว
40 วันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน ศัลยกรรมโครงหน้าผู้ชาย
รีวิวจากคนไข้จริง ปรึกษาโครงหน้ามาแล้วกว่า 20 แห่ง ทำไมถึงจบที่ EU
รีวิวจัดเต็ม แก้คางมะม่วง ตัดกราม วีไลน์ หน้าเด็กลงลดอายุไป 10 ปี
รีวิวศัลยกรรมจากประสบการณ์จริง ศัลยกรรมเลื่อนขากรรไกรที่เกาหลี
รีวิวปรับโครงหน้าและขากรรไกรไกรที่เกาหลี จ่ายหลักแสน สวยหลักล้าน
รีวิวผ่าตัดปรับโครงหน้า ใบหน้าใหญ่ หน้ามีอายุ ครบ 1 เดือน

ลดโหนกแก้ม

ตัดกราม

เสริมคาง

ก่อนและหลังทำศัลยกรรม เปรียบเทียบซ้ายขวาก่อนและหลังศัลยกรรมโครงหน้า

เปรียบเทียบก่อนและหลัง เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูความแตกต่าง

After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
After Image After
Before Image Before
After Image
image1
image1
image1
ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล